Proč obrazové karty

Obrazové karty vám pomohou lépe porozumět sami sobě i tomu, co se odehrává ve vašem životě. Hry s kartami vám umožní lépe porozumět druhým lidem, navzájem se lépe chápat, podporovat se a upevňovat vzájemné vztahy. Karty rovněž podpoří vaši představivost a tvořivost a napomohou k lepšímu propojení se s vaším podvědomím.

Karty v sobě obsahují několik prvků:

Obrazy

Obrazy na kartách vás vedou k hlubšímu uvědomění tématu nebo situace. Zapojují vaši představivost a umožňují vám vidět věci jak v celku, tak i v detailu. Celek vás vede k nadhledu a tím i k rychlejšímu rozhodování a posunu věcí vpřed. Detail vede ke zpomalení a k prožití situace do hloubky; tehdy můžete velmi dobře sdělovat své postřehy ostatním, prohlubovat svoje znalosti, provádět korekce, zlepšovat své chování a dovednosti – a tím zlepšovat svět okolo sebe i svůj vlastní život.

Názvy

Každá karta má název; ten kotví otevřené možnosti obrazu do reality našeho světa. Název karty vám pomůže zpřesnit souvislost obrazu s danou situací. Doporučujeme pracovat nejprve s obrazem, a následně se zamyslet nad tím co pro vás znamená název karty, ve kterých situacích se s touto hodnotou v současné době potkáváte a co všechno se dá pod zvolený název zařadit.

Citáty

Citát na kartě slouží k inspiraci, jaký postoj k danému tématu zaujala některá ze známých osobností. Máte možnost citaci přikývnout a pustit ji do svého vlastního života, nebo jí naopak oponovat a dát prostor vlastním myšlenkám, názorům a pocitům. Zvolte si takový přístup, který napomůže k tomu, že budete se svým životem spokojeni.