Děti a komunikace s nimi

Pro děti je mnohdy těžké vyznat se v dnešním světě plném situací, kterým nerozumí. Tyto situace jsou ale zároveň cennými podněty a náměty k diskusi. Pokud mohou děti mluvit s rodiči či jinými dospělými o všem, co během dne zažily, pomáhá jim to vytvářet si na věci či situace vlastní názor a zaujímat k nim odpovídající postoj. Postupně se tak učí nejasné či matoucí situace lépe zvládat. Proto je důležité s dětmi rozebírat to, co prožívají. Rodičům se ale často stává, že dítě na otázku, jak se celý den mělo, odpoví “dobrý,“ a dál se o tématu nechce bavit. Přesto může vnitřně řešit něco, s čím si neví rady nebo co ho trápí. Obrazové karty pomáhají tuto situaci řešit. Nabídněte dítěti hru s kartami, nechte jej vybrat kartu a povídejte si s ním o tom, jak obrázek vyjadřuje to, co dnes prožilo. Během hry s kartami dokáže dítě lépe vyjádřit své prožitky a ventilovat své pocity.