Návody a pravidla

Základní varianta – jednotlivec

Rozložte karty obrázkem nahoru a položte si jednu nebo vícero otázek:
Co jsem dnes zažil nejzajímavějšího? Z jaké situace jsem se dnes poučil?
Co se mi líbilo? Co se mi nelíbilo?
Po každé otázce si vyberte kartu, přemýšlejte nad souvislostí mezi kartou a situací, uvědomujte si své myšlenky, prožitky a pocity.

Základní varianta – dvojice nebo skupina lidí

Rozložte karty obrázkem nahoru a položte si všichni jednu nebo vícero stejných otázek:
Co jsem dnes zažil nejzajímavějšího? Z jaké situace jsem se dnes poučil?
Co se mi líbilo? Co se mi nelíbilo?
Každý si vyberte kartu související s danou otázkou, a pak druhým objasňuje svůj výběr a souvislost s prožitou situací.
Stejným způsobem můžete ve vícero lidech hrát i pokročilé varianty: Příběh dnešního dne, Preferovanou budoucnost, Plánování nebo Pozitivní zpětnou vazbu.

Denní rozvojová karta

Zamíchejte karty a vyberte si „naslepo“ jednu kartu. Pozorně si prohlédněte obrázek. Kartu otočte, podívejte se na její název a přečtěte si citát. Zamyslete se nad následujícími otázkami:
Z jakého důvodu mi přišla do ruky právě tato karta?
V jaké situaci se tato karta může projevit nejvíce?
Jak chci v této situaci skutečně zareagovat?

Pokročilé varianty

Můj příběh dnešního dne – pokročilá varianta pro dvojici nebo skupinu lidí

Poskládejte příběh vašeho dnešního dne z těch nejzajímavějších okamžiků. Vyberte si 1 – 4 karty, které váš dnešní den ilustrují. Ostatní hádají, jaké reálné prožitky člena rodiny vybrané karty zobrazují. Dále může navazovat hra Preferovaná budoucnost.

Preferovaná budoucnost – pokročilá varianta pro dvojici nebo skupinu lidí

Hra navazuje na Můj příběh dnešního dne: kdybyste měl prožít zítřek stejným způsobem jako dnešek, co byste „vyhodil“? (některou z karet z příběhu vyřaďte) Co byste si zařídil nebo udělal jinak – a jak? (vyberte jinou kartu a vložte ji do příběhu). Ostatní mohou hádat, kterou kartu vyřadíte a/nebo kterou kartu se rozhodnete do příběhu přidat.

Preferovaná budoucnost – pokročilá varianta pro jednotlivce

Poskládejte příběh vašeho dnešního dne z těch nejzajímavějších okamžiků. Vyberte si 2 – 4 karty, které váš dnešní den ilustrují. Kdybyste měl prožít zítřek stejným způsobem jako dnešek, co byste „vyhodil“? (některou z karet z příběhu vyřaďte) Co byste si zařídil nebo udělal jinak – a jak ? (vyberte jinou kartu a vložte ji do příběhu).

Plánování společného víkendu (dovolené, Vánoc apod.) – pokročilá varianta pro dvojici nebo skupinu lidí

Každý člen rodiny si vybere 1 – 3 karty na téma „Co bych chtěl dělat o víkendu“. Každý popíše své karty. Doprostřed stolu dávejte ty karty, se kterými souhlasí všichni. Domluvte si konkrétní plán, který odpovídá společně vybraným kartám, a uskutečněte jej.

Pozitivní zpětná vazba – pokročilá varianta pro dvojici nebo skupinu lidí

Vyberte 1 – 3 karty na téma, co jste dnes (o víkendu, tento týden, na dovolené apod.) nejlépe zvládl nebo co se vám nejvíc povedlo. Ostatní členové popíší z vlastního pohledu, co jste tou kterou kartou asi myslel, a každý z nich doplní jednu další kartu s vysvětlením, co pozitivního u vás vnímali oni.